GIẢI PHÁP BẢO MẬT

Ngày: 29/11/2018

Với sự bùng nổ công nghệ thông tin hiện nay, hầu hết các thông tin của tổ chức, cá nhân đều được lưu trữ trên hệ thống máy tính. Cùng với sự phát triển tất yếu của tổ chức là những đòi hỏi ngày càng cao của hoạt động chia sẻ thông tin cho nhiều đối tượng khác nhau qua hệ thống mạng nội bộ cũng như môi trường Internet. Việc mất mát, rò rỉ thông tin có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài nguyên thông tin, danh tiếng, tài chính, hoạt động của tổ chức, cá nhân.

Chính vì vậy, các giải pháp bảo mật thông tin đang ngày càng trở nên quan trọng

1. Giải Pháp Tường Lửa

Các giải pháp tường lửa phòng chống tấn công, tường lửa ứng dụng Web, giải pháp chống Spam thư điện tử…

2. Giải Pháp Anti- Virus

Giải pháp diệt Virus dành cho hệ thống Doanh nghiệp tích hợp cơ chế endpoint, DLP và ngăn chặn các phương pháp tấn công phổ biến.

3. Giải Pháp Chống DDOS

Cung cấp giải pháp phòng chống tấn công từ chối dịch vụ hàng đầu, được tin dùng và triển khai trong nhiều hệ thống lớn

4. Giải Pháp SIEM

Giải pháp thu thập, phân tích sự kiện hệ thống, phân tích Seccurity log, nâng cao khả năng giám sát bảo mật trên toàn hệ thống.

5. Giải Pháp Lưu Trữ

Các giải pháp sao lưu, lưu trữ, phục hồi dữ liệu dành cho hệ thống có nhu cầu bảo đảm an toàn dữ liệu ở mức độ cao.

6. Giải Pháp Mạng Không Dây

Giải pháp mạng không dây dành cho Doanh nghiệp với hiệu năng cao, bảo đảm các tiêu chuẩn bảo mật cao

7. Giải Pháp Phòng Chống APT

Giải pháp phát hiện và ngăn ngừa các cuộc tấn công có chủ đích (APT) vào hệ thống thông qua các phương pháp phân tích tiên tiến.


Tin tức liên quan
© Bản quyền thuộc về Công ty Cổ phần Công Nghệ cao Sao Mai - Edit by Aiovitech