GIẢI PHÁP LƯU TRỮ DỮ LIỆU TẬP TRUNG SAN

Ngày: 29/11/2018

Dữ liệu, thông tin luôn rât quan trọng với mỗi Doanh nghiệp. Tuy nhiện việc lưu trữ, quản lý chúng như thế nào đang là một vấn đề khiến các Doanh nghiệp phải đau đầu.

Lưu trữ mạng là xu thế tất yếu và khi chúng ta sử dụng công nghệ lưu trữ mạng SAN cho phép chúng ta bảo vệ dữ liệu, chia sẻ dữ liệu

Việc  luân chuyển dữ liệu phải đạt ba đúng: đúng dữ liệu, đến đúng nơi, đúng thời điểm và công sức ít nhất, với giải pháp công nghệ lưu trữ mạng cho phép chúng ta đạt được các mục tiêu đó

Việc thiết kế hệ thống lưu trữ SAN cần phải đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu của mỗi Doanh nghiệp trong mối tương quan với khoản đầu tư bỏ ra cho hệ thống.

Hệ thống phải đảm bảo được các yêu cầu: khả năng kết nối, dung lượng lưu trữ, cấu hình lựa chọn, khả năng tích hợp, mở rộng hệ thống, khả năng lưu trữ và phục hồi, SAN Security. Platform và hệ điều hành sử dụng, yêu cầu về quản lý…

 

 


Tin tức liên quan
© Bản quyền thuộc về Công ty Cổ phần Công Nghệ cao Sao Mai - Edit by Aiovitech