SỐ HÓA BẢN ĐỒ - GIS

Ngày: 29/11/2018

Gis là viết tắt của “ Geographic Information System" có nghĩa hệ thống thông tin địa lý. Đây chính là công cụ tập hợp những quy trình dựa trên máy tính để lập bản đồ, lưu trữ và thao tác dữ liệu địa lý, phân thích các sự vật hiện tượng thực trên trái đất, dự đoán tác động và hoạch định chiến lược.

Một tập hợp có tổ chức của phần cứng, phần mềm, cơ sở dự liệu và con người được thiết kế để thu nhận, lưu trữ, cập nhật , thao tác phân tích làm mô hình và hiển thị tât cả các dạng thông tin địa lý có quan hệ không gian nhằm giải quyết các vấn đề về quản lý và quy hoạch.

 

                 

 

Lợi ích của số hóa bản đổ- Gis hóa bản đồ

  • Có thể thu thập số liệu với số lượng lớn
  • Số liệu lưu trữ có thể được cập nhật hóa một cách dễ dàng
  • Chất liệu số liệu được quản lý, xử lý và hiệu chỉnh tốt
  • Dễ dàng truy cập, phân tích số liệu từ nhiều nguồn và nhiều loại khác nhau
  • Tổng hợp một lần được nhiều loại số liệu khác nhau đẻ phân tích và tạo ra nhanh chóng một lớp số liệu tổng hợp mới.

Ứng dụng của Gis trong các ngành

Vì Gis được thiết kế như một hệ thống chung để quản lý dữ liệu không gian, nó có rất nhiều ứng dụng trong việc phát triển đô thị và môi trường tự nhiên như: quy hoạch đô thị, quản lý nhân lực, nông nghiệp, điều hành hệ thống công ích, lộ trình, nhân khẩu, bản đồ, giám sát vùng biển, cứu hỏa, bệnh tật


Tin tức liên quan
© Bản quyền thuộc về Công ty Cổ phần Công Nghệ cao Sao Mai - Edit by Aiovitech