Tích hợp hệ thống

GIẢI PHÁP AN TOÀN THÔNG TIN

Ngày: 08/11/2018

Việc đảm bảo an toàn thông tin không những giúp các Doanh nghiệp kiểm soát được hệ thống mà còn giúp phân tích, đánh giá , cảnh báo tập trung và tự động đưa ra phân tích, đánh giá, cánh báo các trường hợp xấu có thể xảy ra, từ đó các Doanh nghiệp có thể xác định được nguồn gốc và đưa ra hướng xử lý kịp thời.

Xem thêm

GIẢI PHÁP BẢO MẬT THÔNG TIN

Ngày: 08/11/2018

Trong xu thế nền Công nghệ phát triển mạnh mẽ thì vấn đề bảo mật thông tin đóng vai trò ngày càng quan trọng. Trong đó, bảo mật cơ sở hạ tầng CNTT  sẽ là nền móng vững chắc cho sự phát triển các hệ thống mới, các ứng dụng mới phục vụ kinh doanh, sản xuất hiệu quả.

Xem thêm

GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG HỢP NHẤT

Ngày: 08/11/2018

Ngày nay, để đảm bảo cho các hoạt động của doanh nghiệp được thông suốt, hiệu quả và đạt hiệu suất cao đòi hỏi hệ thống truyền tải thông tin của doanh nghiệp phải nhanh chóng và chính xác.

Giải pháp truyền thông hợp nhất được phát triển dựa trên việc đáp ứng nhu cầu mở rộng, tích hợp các hệ thống riêng lẻ thành một hệ thống chung và đảm bảo truyền tải thông tin ngày càng lớn của các Doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh hiện đại.

Xem thêm

GIẢI PHÁP CƠ SỞ DỮ LIỆU

Ngày: 08/11/2018

Cơ sở dữ liệu là thành phần rất quan trọng trong mọi hệ thống ứng dụng trong các doanh nghiệp do đó việc bảo đảm an toàn cho cơ sở dữ liệu là hết sức cần thiết.

Dựa trên yêu cầu thực tế, SaoMai Hightech cung cấp tới khách hàng giải pháp  cơ sở dữ liệu:

Xem thêm

GIẢI PHÁP VỀ HỆ THỐNG MÁY CHỦ- LƯU TRỮ

Ngày: 07/11/2018

Cùng với sự phát triển công nghệ 4.0 và sự bùng nổ về dữ liệu và yêu cầu của người sử dụng ngày càng cao về vấn đề lưu trữ, hiệu năng truy xuất, tính ổn định.

Lưu trữ dữ liệu không còn đơn giản là cung cấp các thiết bị lưu trữ dung lượng lớn mà còn bao gồm cả khả năng quản lý, chia sẻ cũng như sao lưu và phục hồi dữ liệu trong mọi trường hợp, đó là lí do ra đời của Giải pháp về hệ thống máy chủ- lưu trữ.

Xem thêm

TÍCH HỢP HỆ THỐNG

Ngày: 07/11/2018

Tích hợp hệ thống ngày càng trở nên quan trọng vì nó giúp các Doanh nghiệp và các tổ chức sử dụng hiệu quả cao nhất với những cơ sở hạ tầng đang có sẵn, tái sử dụng các phần mềm cũ, đồng thời ứng dụng được nhiều giải pháp mới bằng việc tích hợp sản phẩm của nhiều hãng khác nhau.

Xem thêm

© Bản quyền thuộc về Công ty Cổ phần Công Nghệ cao Sao Mai - Edit by Aiovitech