Xử lý số hóa

SỐ HÓA BẢN ĐỒ - GIS

Ngày: 29/11/2018

Gis là viết tắt của “ Geographic Information System có nghĩa hệ thống thông tin địa lý. Đây chính là công cụ tập hợp những quy trình dựa trên máy tính để lập bản đồ, lư trữ và thao tác dữ liệu địa lý, phân thích các sự vật hiện tượng thực trên trái đất, dự đoán tác động và hoạch định chiến lược.

Xem thêm

GIẢI PHÁP SỐ HÓA TÀI LIỆU

Ngày: 29/11/2018

Hiện nay, trong thời đại công nghệ 4.0 , thời đại của IoT, lưu trữ đám mây và kết nối, hợp tác di động qua môi trường Internet, dữ liệu số là yếu tố đầu tiên và là yếu tố quyết định cho các quy trình cần thiết.

Xem thêm

© Bản quyền thuộc về Công ty Cổ phần Công Nghệ cao Sao Mai - Edit by Aiovitech